Агенс за разјаснување на кантарион

  • Beer Clarifying Agent

    Агенс за разјаснување на пиво

    Агентот за разјаснување на пивото е извлечен од морски алги со врвен квалитет.Како природен зелен производ, неговата безбедност е прифатена од Организацијата за земјоделство за храна на Обединетите нации.Ефикасноста на средството за разјаснување на кантарион е да апсорбира протеин од кантарион, да го отстрани спојливиот азот, да го направи пивото чисто и да го одложи рокот на траење на пивото.Средството за разјаснување на пивото има два вида: гранули и прав.Има карактеристики на едноставна употреба, ниска цена и очигледен ефект и може ефикасно да го подобри не...