Агароза

  • Agarose

    Агароза

    Агарозата е линеарен полимер чија основна структура е долг ланец од наизменична 1, 3-поврзана β-D-галактоза и 1, 4-поврзана 3, 6-анхидро-α-L-галактоза.Агарозата генерално се раствора во вода кога се загрева на над 90℃ и формира добар полуцврст гел кога температурата ќе падне на 35-40℃, што е главната карактеристика и основа на неговата повеќекратна употреба.Својствата на агарозниот гел обично се изразуваат во однос на јачината на гелот.Колку е поголема јачината, толку е подобра ефикасноста на гелот.Чистата агароза е често ...