Агароза

  • Agarose

    Агароза

    Агарозата е линеарен полимер чија основна структура е долг синџир наизменично 1, 3-поврзана β-Д-галактоза и 1, 4-поврзана 3, 6-анхидро-α-Л-галактоза. Агарозата генерално се раствора во вода кога се загрева над 90 ℃ и формира добар полу-цврст гел кога температурата паѓа на 35-40 ℃, што е главната карактеристика и основа на повеќекратната употреба. Карактеристиките на гелот од агароза обично се изразуваат во смисла на јачина на гел. Колку е поголема јачината, толку подобри се перформансите на гелот. Чистата агароза е често ...