Напредок на компанијата

Во
2010

Основана е Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.

Во
2013

Првата група производи влезе во масовно производство.

Во
2014

Годишно производство и продажба на агар повеќе од 300 тони, приход од 34,86 милиони јени.

Во
2015

Годишно производство и продажба на агар повеќе од 500 тони, приход од 52,37 милиони јени.

Во
2016

Наведен на „Нови три табли“.

Во
2017

Индустриски излез до највисоката лост